Serverskolen del 8: Backup av virtuelle maskiner

For et så lite system som vi bygger nå så er det i realiteten to løsninger på backup av virtuelle maskiner.

– Windows server backup
– Manuell enkeltmaskinbackup gjennom Hyper-V Manager.

Windows server backup har fordelen at den kjøres i bakgrunnen og alltid gir deg en oppdatert versjon av systemet ditt. Ulempen med denne løsningen er at den kan kun ta backup av hele hyper-v systemet og ikke enkeltmaskiner. En god guide for dette kan du finne her.

Manuell enkeltmaskinbackup gjøres ved å eksportere maskinen fra Hyper-V Manager. Deretter kan du kopiere mappen som inneholder de eksporterte filene og lagrer disse på ekstern lagring.

Steg for steg backup ved hjelp av Hyper-V Manager

Vi starter eksporteringsprosessen med å skru av den virtuelle maskinen som vist i figur 1.

Skrur av den virtuelle maskine

Figur 1

Før vi eksporterer den virtuelle maskinen så må vi skru av dynamisk ram hvis du har dette på (anbefaler det på det sterkeste). For å gjøre om ramfordelingen til statisk høyreklikker du på den virtuelle maskinen og klikker på Settings som vist på figur 2.

Endre settings på virtuell maskin

Figur 2

Gjør deretter endringer på innstillingene for minne så de blir tilsvarende oppsettet mitt i figur 3.

Fra dynamisk til statisk ram

Figur 3

Da er vi klare for å eksportere maskine, høyre klikk igjen på den virtuelle maskinen og velg Export som vist i figur 4.

Export på en virtuell maskin

Figur 4

Du får da muligheten til å velge hvor du vil eksportere den virtuelle maskinen. Finn et passende sted før du så trykker på Export. Det vil da dukke opp en indikator på høyre side av den virtuelle maskinen som viser progresjonen i eksporteringen, som vist i figur 5.

Progresjon av eksport av virtuell maskin

Figur 5

Når eksporteringen av maskinen er ferdig kan du åpne lokasjonen som du eksporterte den virtuelle maskinen til og mappen vil da se ut som i bilde 6.

Ferdig eksportert virtuell maskin

Figur 6

Da er det bare å ta vare på denne mappen for å så peke på den når du eventuelt trenger å importere den virtuelle maskinen igjen. Den vil da være lik et snapshot og skal være operativ i løpet av kort tid etter at den er importert. Dette gir det altså mulighet til å ha en backup av alle de individuelle virtuelle maskinene dine på en annen lokasjon som ikke vil berøres om hyper-v hosten din går ned for telling. Og ja, det skjer.. Gjennomførte en betatest av SP1 til R2-versjonen av Windows Server og da gikk alt ned uten at jeg hadde backup av noen av maskinene mine. Anbefaler derfor på det sterkeste å ta backup!

1. Hvorfor bygge egen server?
2. Budsjett, hardware og planlegging
3. Bygging og installasjon av OS
4. Installasjon av hyper-v, syspreppet image og domenekontroller
5. Installasjon av TMG (Threat Managment Gateway)
6. Hvordan sette opp VPN på TMG
7. Automatiske oppdateringer med WSUS
8. Backup av virtuelle maskiner
9. 13 må ha applikasjoner for en hjemmeserver

Got something to say? Go for it!