Downloads

Her er et utvalg dokumenter og filer av ulik nytteverdi som jeg selv har laget og som du kan benytte til egentlig hva du vil:

Min masteroppgave fra Kommunikasjonsteknologistudiet på NTNU:
Vurdering av kommunikasjonsalternativer for informasjonsutveksling med AMS mellom smarte hus og et smart kraftnett

Min prosjektoppgave fra Kommunikasjonsteknologistudiet på NTNU:
Technology and Business Models for Smart Homes

Got something to say? Go for it!